Kalevalainen jäsenkorjaus

Kalevalainen jäsenkorjaus on vanha suomalainen perinnehoito joka on todistanut tehokkuutensa myös nykypäivänä.

Vertailussa hieronnan ja fysioterapian kanssa se osoittautui erittäin kustannustehokkaaksi menetelmäksi kolmen vuoden tutkimuksen seurannassa (lähde). Kalevalainen jäsenkorjaus on turvallinen menetelmä jossa mobilisoidaan pehmytkudokset asiakkaan omia liikeratoja hyväksikäyttäen. Kalevalaisessa jäsenkorjaushoidossa pyritään tasapainottamaan koko tukirakenteen kineettinen ketju, aina jalkapohjista kallonrajaan saakka.

Perimmäinen ajatus Kalevalaisessa jäsenkorjauksessa on löytää vaivan oikea syy ja saattaa se tasapainoon, sen sijaan että hoidettaisiin vain oireita.

Lisää luettavaa hoidosta löydät osoitteesta: www.kansanlaakintaseura.fi